یک نویسنده اتریشی در گفتگویی خاطر نشان کرد که حقوق شهروندی ما به علت جاسوسی‌های گسترده نقض شده و دموکراسی ما مورد حمله قرار گرفته و تضعیف شده است.

" اوا مناسه " از خبرنگاران و نویسندگان اتریشی در گفتگو با روزنامه آلمانی " تاگس سایتونگ " تصریح کرد که حقوق شهروندی اخیرا(به علت جاسوسی های گسترده آمریکا) نقض شده است.

وی که یکی از بانیان صدور بیانیه اعتراضی علیه جاسوسی های گسترده آمریکاست که از طرف بیش از ۵۰۰ نویسنده معروف در سراسر دنیا تنظیم شده است، در ادامه این گفتگو خاطر نشان کرد که ما احساس می کنیم که دموکراسی ما در سطوح بسیار بالا هدف قرار گرفته و تضعیف شده است.

وی در ادامه با وحشتناک خواندن جنگ هایی که در دنیا به وقوع می پیوندد و خسارت هایی که به انسان ها وارد می کند همچنین خاطر نشان کرد که اما در اینجا اتفاق جدیدی افتاده است که به واسطه پیشرفت های تکنولوژی بوده است. خیلی ها نمی توانند عمق این فاجعه را درک و مورد ارزیابی قرار دهند.

مناسه در ادامه با تاکید بر اینکه جامعه ای که تحت نظارت و جاسوسی کامل قرار دارد دیگر یک جامعه آزاد نیست همچنین تصریح کرد که چنین وضعیتی پایانی بر دموکراسی است. این پایان آزادی بیان است. حقوق شهروندی از جمله آزادی مکاتبات امروزه دیگر وجود ندارد. این حقوق شهروندی با سوء استفاده غرب وحشی نقض و باطل شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ کس شانس فرار از جاسوسی ها را ندارد در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که این یک دروغ محض دنیای سیاست است که گفته می شود ما نمی توانیم در این باره هیچ کاری انجام دهیم و این ها پیشرفت های تکنولوژیک هستند و همه چیز در سطح فرا ملی اتفاق افتاده و ما هیچ دستیابی به آن نداریم.

این نویسنده اتریشی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: به اعتقاد من جاسوسی یکی از چالش های بزرگ دموکراسی ما است و این چیزی است که من را به عنوان یک کودک خوشبخت بزرگ شده در یک دموکراسی دیوانه می کند.

وی در بخش پایانی این گفتگو خاطر نشان کرد که ما در بیانیه خود خواستار حقوق بشر دیجیتالی بین المللی هستیم. این بدین مفهوم است که ما می خواهیم که حقوق حمایت از داده های شخصی شهروندان باید دوباره بازگردانده شود. این تنها یک شروع است. ما به درخواست های سیاسی خود ادامه خواهیم داد. /