یک رسانه لبنانی با اشاره به تلاش‌های سعودی ها برای برقرای اتحاد میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آن را به مثابه اهرمی تکراری نزد آل سعود هنگام تنگنا دانسته است. شبکه المنار در گزارشی با عنوان درخواست سعودی برای اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اتحاد یا مرض توحد آورده است: آیا عربستان سعودی از بیماری توحد رنج می برد؟ نشانه های بیماری به وضوح در سیاست های سعودی ها مشاهده می شود و سعودی به هیچ توصیه توجه نمی کنند و در حالی که همسایگان فن رایزنی با رقبا را می دانند اما سعودی ها حتی این توان را نیز ندارد و در راستای افراط گرایی و تهدید به ایجاد اتحاد کشورهای خلیج فارس حرکت می کند. المنار می افزاید: سعودی ها هر گاه که در تنگنا قرار می گیرند ایده اتحاد کشورهای حوزه خلیج فارس را مطرح می کنند و توجیه آنها در این زمینه تهدیدات منافع عربستان و خطر منطقه ای از سوی ایران است! آنها در جنگ اول خلیج فارس،حوادث بهار عربی،اوج گیری بحران در کشور بحرین و پس از توافق ایران با قدرت های بزرگ این ایده را تکرار کرده اند. این رسانه لبنانی می نویسد: آیا امیران و شیوخ کشورهای حوزه خلیج فارس یا ایده و تفکر اتحاد موافقت خواهند کرد؟ عمان حساب خاص خود را دارد و خود را از تاثیرات سیاسی سعودی ها به دور  نگه داشته است.مسقط میل به همزیستی با مذاهب مختلف را دارد و علاقه ای ندارد که علیه ایران موضع گیری کند. کویت نیز موضعی حامی موضع عمان دارد و این موضع از زبان محمد العبدالله المبارک وزیر بهداشت کویت مطرح شد که  وی گفت: موضوع اتحاد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحث و بررسی بیشتر نیاز دارد. المنار می افزاید: اما قطر همواره  علیه سیاست های سعودی ها عصیان کرده است و نمی پذیرد که تسلیم بی چون  وچرای سعودی ها شود به ویژه که سعودی ها قطر را به محو کامل از نقشه جغرافیا تهدید کرده اند. امارات که خواستار عدم شتاب درباره اتحاد کشورهای حوزه خلیج فارس شده است.این کشور در زمینه وحدت تجربه دارد و ملحق شدن به سعودی را به مثابه خودکشی می داند. رژیم بحرین که به سبب اوج گیری تحرکات مردمی ضد خود از برگه اتحاد به عنوان برگه تهدید استفاده کرده است عملا گامی در این زمینه برنداشته است و هرگز به سوی اتحاد عملی با سعودی ها حرکت نکرده است. المنار گزارش داد: بیش از دو دهه از این تهدید سعودی می گذرد و سعودی ها نتوانستند طرح اتحاد که بیشتر به بیماری توحد شبیه است را عملی کنند./