نتایج تازه ترین نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد که میزان رضایت مردم آمریکا از عملکرد کنگره در سال ۲۰۱۳ به پایین ترین حد خود در تاریخ رسیده است. نظرسنجی موسسه گالوپ حاکی از آن است که میانگین محبوبیت کنگره آمریکا در بین مردم در سال 2013 میلادی به کمتر از 14 درصد رسیده که این رقم در تاریخ نظرسنجی های گالوپ بی سابقه است.بر اساس این گزارش میانگین محبوبیت مردم آمریکا نسبت به عملکرد کنگره از سال 1974 میلادی تاکنون 33 درصد بوده است. بالاترین رضایت مردم آمریکا از کنگره مربوط به سال 2001 میلادی با نرخ 56 درصدی بوده است. میانگین محبوبیت کنگره آمریکا در 4 سال گذشته کمتر از 20 درصد بوده است. پیش از این تنها در سال های 1979 و 1992 میلادی محبوبیت کنگره آمریکا به کمتر از 20 درصد رسیده است.میانگین رضایت مردم آمریکا از عملکرد کنگره نه تنها به پایین ترین سطح خود در تاریخ گالوپ رسیده بلکه این بدترین عملکرد ماهانه در ماه نوامبر بوده و این رقم به کمتر از 9 درصد رسیده است. در ماه نوامبر تنها 9 درصد مردم آمریکا رضایت خود را از نوع فعالیت کنگره اعلام کرده اند. این رقم در ماه دسامبر نیز به 12 درصد رسیده و بالاترین رقم در سال جاری مربوط به سپتامبر است که به 19 درصد رسیده بود.سال 2013 میلادی تنها سال در تاریخ نظرسنجی های گالوپ است که میانگین رضایت مردم از کنگره در هر ماه کمتر از 20 درصد بوده است. در ماه دسامبر تنها 14 درصد دموکرات ها و 10 درصد جمهوری خواهان از عملکرد کنگره رضایت داشته اند و این رقم در بین مستقل ها به 11 درصد رسیده است. ادامه روند نزولی رضایت مردم آمریکا از عملکرد کنگره در سال های اخیر به یک امر عادی و طبیعی تبدیل شده است. در انتخابات میان دوره ای کنگره در سال 2014 میلادی مردم آمریکا این فرصت را خواهند داشت تا نمایندگان جدیدی انتخاب کنند./