صندوق بین‌المللی پول با اعلام اینکه عربستان در سال 2013 شاهد رشد اقتصادی 3.6 درصدی است، از بیکاری 25 درصدی جوانان این کشور خبر داد. به نقل از النشره لبنان، صندوق بین‌المللی پول از بیکاری 25 درصد جوانان عربستان خبر داد. بنابراین گزارش، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: انتظار می‌رود، تا در سال 2014 شاهد رشد اقتصادی 4.4 درصدی عربستان باشیم. این افزایش رشد به دلیل توسعه اقتصادی بخش‌های غیر نفتی عربستان است که با میانگین 5 درصدی در سال همراه می‌شود. عربستان در سال 2013 شاهد رشد اقتصادی 3.6 درصدی بود. نماینده مدیرکل صندوق در این باره گفت: دو میلیون عربستانی در دهه آینده به بازار کار وارد می‌شوند و تقاضای کار در این کشور بالا می‌رود. عربستان برای بالا نرفتن بیکاری، بخش خصوصی را فعال می‌کند. وی با بیان اینکه تعداد مشاغلی که در عربستان توسعه یافته است، به اندازه کافی نیست، افزود: میانگین بیکاری عربستان از هر 4 نفر یک نفر است، یعنی معادل 25 درصد مردم عربستان بیکار هستند.