نیروهای ارتش سوریه در جریان عملیات پاکسازی شهر " نبک " ۴ خودروی بمبگذاری شده را کشف کردند.
دو خودروی کشف شده از نوع ون و یکی از آنها آمبولانس و یکی هم از نوع سواری بود. پلاک این ۴ خودرو متعلق به کشور لبنان بود. بر اساس این گزارش، این خودروها به وسیله مقادیر بسیار زیادی مواد منفجره بسیار خطرناک و مهمات و چندین گالن بنزین، بمبگذاری شده بودند. سایت لبنانی " المنار " گزارش داد، عناصر مسلح قصد داشتند این خودروهای بمبگذاری شبده را برای انجام عملیات تروریستی به لبنان منتقل کنند.