ابتکار مخالفان ازدواج همجنس بازان در فرانسه، برای پلیس این کشور دردسر ساز شد.
فعالان فرانسوی ۴۵۰ مرغ را برای ابراز مخالفت خود مقابل پارلمان فرانسه جمع کردند. تلاش نیروهای پلیس فرانسه برای جمع آوری مرغ‌ها به صحنه‌های تعقیب و گریز جالبی تبدیل شد. دست کم ۲ مرغ نیز در جریان این تعقیب و گریز زیر خودروهای پلیس له شدند.