وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید کرد، پس از تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری نظامیان اسرائیلی باید در کرانه باختری تردد داشته باشند. یک گزارش مطبوعاتی تصریح کرد که «موشه یعلون»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید دارد، پس از تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری نظامیان اسرائیلی باید در این منطقه به راحتی و آزادانه تردد داشته باشند. روزنامه «هاآرتص»، دیگر روزنامه صهیونیستی نیز در این ارتباط نوشت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر این باور است که حداقل برای آینده نزدیک باید ارتش اسرائیل آزادی تردد در مناطق دولت آینده فلسطینی برای مقابله با عملیات‌های خصمانه و تروریستی علیه اسرائیل را داشته باشد. هاآرتص در ادامه افزوده است که یعلون همچنین مخالف حضور فلسطینیان در گذرگاه‌های مرزی میان دولت آینده فلسطینی با سرزمین‌های اشغالی – اسرائیل – و اردن است./