معاون وزیر خارجه ایران در امور عربی و افریقا به منظور شرکت در چهلمین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی به گینه سفر کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، علاوه بر سخنرانی در نشست سازمان همکاری اسلامی، در طول اقامت سه روزه خود در این کشور عربی، برای بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، نشست‌هایی خواهد داشت. چهلمین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی، قرار است از ۹ تا ۱۱ دسامبر در کوناکری برگزار شود. به جز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، و تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی در این نشست شرکت خواهند کرد. سازمان همکاری اسلامی، یک سازمان بین‌لمللی است که ۵۷ دولت در آن عضویت دارند. این سازمان یک هیات دایمی در سازمان ملل دارد. سازمان کنفرانس اسلامی با هدف حفظ و حفاظت از منافع جهان اسلام و ترویج روحیه صلح و سازگاری بین‌المللی فعالیت می‌کند.