یک نوجوان فلسطینی ساکن اردوگاه الجلزون در نزدیکی رام الله در کرانه باختری شنبه شب با شلیک نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.
منابع پزشکی در رام الله اعلام کردند که وجیه الرمحی نوجوان ۱۵ ساله به دنبال شلیک مستقیم گلوله به سینه اش به دست نظامیان اشغالگر درمقابل اردوگاه شهید شد. براساس این گزارش هنگام شهادت این نوجوان هیچگونه ناآرامی در اطراف اردوگاه الجلزون وحتی درگیری و پرتاب سنگ از سوی شهرک نشینان صهیونیست به سمت خودروهای فلسطینیان وجود نداشت. مقام های تشکیلات خودگردان فلسطین شهادت این نوجوان را محکوم کردند و مسئولیت اینگونه اعمال تروریستی علیه افراد خردسال و کودکان را متوجه مقام های اشغالگر دانستند.