در شرایطی که ارتش سوریه به پیروزی های تازه ای علیه گروههای مسلح تروریستی دست یافته است، این گروهها تلاش می کنند با از هم گسیختگی نیروهای خود مقابله کنند.
برخی از گروه های مسلح اصلی در سوریه از اتحاد و تشکیل گروه بزرگ موسوم به " جبهه اسلامی " با هدف تشکیل دولت اسلامی و مقابله با نظام حاکم برسوریه خبردادند.
هنوز مشخص نیست که طرف خارجی از این جبهه که در برگیرنده سه گروه مسلح " الواء التوحید "، گروه سلفی موسوم به " جنبش احرار الشام " و " جیش الاسلام " و چند گروه دیگر است، حمایت می کند یا خیر.
از سوی دیگر " سلیم ادریس " سرکرده ستاد مشترک ارتش آزاد تصریح کرد که این ستاد با " جبهه اسلامی " هماهنگ است و برخی سرکرده های این جبهه از اعضای ستاد مشترک هستند.
سخنان سلیم ادریس در حالی است که " جبهه اسلامی " سوم دسامبر در بیانیه ای خروج خود را از ستاد مشترک ارتش آزاد به علت پیروی این ستاد از ائتلاف ملی گروه های انقلابی معارض سوریه اعلام کرد.
" المرصد " نیز از درگیری های شدید بین گروه های مسلح وابسته به جبهه النصره، دولت اسلامی و دیگر گروه های مسلح از یک سو و نیروهای ارتش سوریه، کمیته های دفاع مردمی و نیروهای حزب الله از طرف دیگر در بزرگراه حمص - دمشق خبر داد.