همسر محمد مرسی که در یک گفتگوی تلفنی در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود به محض شنیدن عبارت "رییس جمهوری برکنار شده" تلفن را قطع کرد.
نجلا محمد مرسی، همسر رییس جمهوری برکنار شده مصر، هنگام گفت و گوی تلفنی با برنامه " مصر هر روز " که از شبکه خصوصی المحور پخش می شود، هنگام شنیدن عبارت " رییس جمهوری برکنار شده " از زبان مجری برنامه فریاد زد: وقتی چنین حرفی به رییس جمهوری قانونی کشور می زنی به گفتگو با تو ادامه دهم؟ و سپس تلفن را قطع کرد. ایمان الحصری مجری برنامه قصد داشت درباره جلوگیری کادر بازداشتگاه مرسی از ورود یک گروه حقوقی و دیدار با وی به بهانه های امنیتی با همسر وی صحبت کند. چند روز قبل یک گروه حقوقی قصد داشت برای آگاهی از شرایط محمد مرسی در بازداشتگاه با وی دیدار کند. در ابتدای گفتگو نیز همسر مرسی در جواب مجری برنامه که پرسید: من با چه کسی صحبت می کنم؟ گفته بود: خودت کی هستی؟