مجله تایم طبق معمول پایان همه سالها 10 عکس برتر از سراسر جهان را انتخاب کرد که به درگیری ها، اعتراض ها و حوادث طبیعی مرتبط است. انفجار بمب در جریان برگزاری  دو مارتن معروف آمریکا – عکاس جان تلوماکی تخریب ساختمان تجاری در تایلند - عکاس تسلیما اخترپناه بردن خانواده استرالیایی به رودخانه در جریان آتش سوزی وسیع در جنگلهای استرالیا – عکاس تیم هولمزاعتراض های گسترده در ترکیه – عکاس دانیل ایرجزیره فقمه در نزدیکی ساحل آفریقای جنوبی حمله نهنگ به فک - عکاس دیوید جانکیزحمله مسلحانه به یک مرکز تجاری در نایروبی – عکاس تایلر هیکسبابی هینلین نظامی معلول آمریکایی در جنگ عراق در حال شنا - عکاس پیتر فان اجتامایلیکی از قربانیان درگیری های مصر – عکاس مصعب الشامیمراسم مذهبی بعد از طوفان مخرب فیلیپین - عکاس فیلیپ لوپزبریدن سر یک سرباز سوری به دست اعضای گروه تروریستی داعش وابسته به القاعده – عکاس امین اوزمین