ارتش سوریه با ادامه عملیات در القلمون و النبک، شهر معلولا را برای پاکسازی از وجود تروریست ها به محاصره درآورده است.
ارتش سوریه ضمن ادامه عملیات خود در چندین محور از جمله منطقه القلمون در شمال ریف دمشق، به پیشروی در شهرک راهبردی النبک در مجاورت جاده دمشق به حمص ادامه می دهد. حسام زیدان افزود: ارتش سوریه با هدف قرار دادن چندین تجمع تروریست ها در محله های غربی منطقه تعدادی مین را که برای ممانعت از پیشروی نیروهای ارتش کارگذاشته شده بود خنثی کرد. عملیات ارتش در منطقه معلولا ادامه دارد. گروههای مسلح چندین روز است که به این شهر تاریخی حمله کرده و در پی آن تعدادی از راهبه ها و شهروندانی را که در کلیسا پناه گرفته بودند؛ ربودند. خبرنگار ما همچنین از محاصره تروریستها و قطع راههای ارتباطی معلولا توسط ارتش با هدف پاکسازی این منطقه خبر داد. زیدان افزود: تعدادی از واحدهای نیروی پیاده ارتش به محل تجمع تروریست ها در محله شرقی که پایگاه اصلی آنها محسوب می شود حمله کرده و همچنین با بمباران منطقه مزارع ریما در غرب شهرک، به سوی این منطقه پیشروی قابل توجهی کرده اند.