تروریست‌های خارجی از خانه‌های جنوب ترکیه به عنوان پناهگاه و نفوذ به خاک سوریه استفاده می‌کنند.
تروریستهای خارجی از خانه های امن در جنوب ترکیه به عنوان مرکزی برای عبور از مرزها و رفتن به سوریه به منظور جنگیدن با نیروهای دولتی استفاده می کنند. مسئول اداره یکی از این خانه های امن که نزدیک منطقه مرزی ریحانلی قرار دارد، به " بی بی سی " انگلیس گفت که طی سه ماه گذشته حدود ۱۵۰ نفر از جمله ۲۰ انگلیسی از خانه او استفاده کرده اند. وی افزود: عناصر مسلح معمولا یک یا دو روز در خانه سپری می کنند سپس به سوریه می روند و در راه بازگشت به کشورشان هم باردیگر از این خانه استفاده می کنند. گزارش ها نشان می دهد ورود افراد مسلح القاعده به سوریه سازمان یافته تر شده است. این در حالی است که مخالفان سوری، تروریستها را متهم می کنند که انقلاب سوریه را نابوده کرده اند. یکی از افراد مسلح فرانسوی، اذعان کرد که هزاران نفر از عناصر مسلح از مناطق مختلف جهان به سوریه آمده اند. وی که در فرانسه دانشجو بود، افزود: همگی ما وابسته به القاعده هستیم. این تروریست تبعه فرانسه تاکید کرد که عضو تیپ مسلحی است که شامل حدود هشت هزار نفر می شود. براساس گزارش ها، هزاران تروریست خارجی از جمله ۳۰۰ تبعه انگلیس برای جنگیدن با ارتش سوریه به این کشور نفوذ کرده اند. مخالفان می گویند این تروریستها فقط با نیروهای ارتش نمی جنگند بلکه آنها با افراد گروه ارتش آزاد هم در حال جنگ هستند.