نشریه بیلد آلمان از توافق برلین با رژیم صهیونیستی برای فروش دو ناوشکن موشکی به ارزش یک میلیارد یورو خبر داد.

آلمان ناوشکن موشکی به رژیم صهیونیستی می فروشد. ظاهرا دولت آلمان برای یک معامله تسلیحاتی میلیاردی با رژیم صهیونیستی به توافق رسیده است و دو کشتی ناوشکن موشکی را به رژیم صهیونیستی فروخته است.

بر اساس اطلاعات نشریه " بیلد " برلین دو ناوشکن موشکی به ارزش حدود یک میلیارد یورو را به رژیم صهیونیستی فروخته است. این ناو شکن های مجهز به موشک به منظور حمایت از خطوط لوله انتقال گاز اسرائیل مورد استفاده قرار می گیرند.

مشاور امنیت رژیم صهیونیستی هفته گذشته برای این منظور به برلین سفر کرده بود. سخنگوی دولت آلمان نیز در گفتگو با نشریه " بیلد " این دیدار را تایید کرده اما درباره محتوای گفتگوها چیزی نگفت. /