گزارشها حاکی است که بیشتر مهاجمان به وزارت دفاع یمن در صنعا سعودی بودند.
پنج شنبه گذشته در حمله افراد مسلح القاعده به مقر وزارت دفاع یمن در صنعا ۵۶ تن کشته شدند. گزارشها حاکی است که بیشتر مهاجمان به وزارت دفاع یمن تبعه عربستان بودند. کمیته‌ای که برای تحقیقات در خصوص این حمله تشکیل شده است، در نخستین گزارش خود تأکید کرد: این عملیات تروریستی از طریق ورودی بیمارستان صورت گرفت، به صورتیکه ۱۲ تروریست تبعه عربستان با لباس نظامی خود را به این مکان رساندند. برخی از آنها پیاده بوده و برخی نیز با خودرو در این عملیات شرکت داشتند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی یمن، تروریستها پس از رسیدن به ورودی بیمارستان اقدام به تیراندازی کردند و ۴ تن از نیروهای پلیس و ۲ نفر از نیروهای تیپ زرهی ۳۱۴ را کشتند. شمار قربانیان این حمله تروریستی به ۵۶ کشته و ۲۱۵ مجروح رسید. یکی از گروه‌های القاعده این حمله را بر عهده گرفته است.