الجزیره-درگیری نظامیان ارتش فرانسه با شبه نظامیان مسلح آفریقای مرکزی اوایل روز پنج شنبه به وقوع پیوسته و در این درگیری تعدادی از نیروهای شبه نظامی به هلاکت رسیده اند. بر اساس این گزارش پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر ضد آفریقای مرکزی، فرانسه نیروهای نظامی بیشتری را برای برقراری امنیت و آرامش و حفاظت از شهروندان غیر نظامی به شهر بانگوی پایتخت این کشور اعزام کرده است. در درگیری های شدید اخیر در شهر بانگوی حداقل 185 نفر کشته شده اند. این شدیدترین درگیری ها بین شبه نظامیان وفادار به فرانسیس بوزیزه رئیس جمهور سابق آفریقای مرکزی و شبه نظامیان سلکا به شمار می رود.وزیر دفاع فرانسه در خصوص ماموریت نیروهای نظامی این کشور در آفریقای مرکزی تاکید کرد، شما باید امنیت را به شهر بانگوی بازگردانید و شبه نظامیان را خلع سلح نمایید. شبه نظامیان باید بدانند که نمی توانند از خیابان های بانگوی برای درگیری و زد و خورد استفاده کنند. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی پاریس برای استفاده از نیروی نظامی برای برقراری امنیت و آرامش در آفریقای مرکزی را تصویب کرده است.بر اساس این قطعنامه تحریم تسلیحاتی نیز بر ضد آفریقای مرکزی اعمال خواهد شد. مایکل جوتودیا رئیس جمهور آفریقای مرکزی نیز از دخالت خارجی برای پایان دادن به هرج و مرج و درگیری های خونین این کشور استقبال کرده است. فرانسه تاکنون 1000 نیروی نظامی خود را برای حمایت از نیروهای آفریقایی در این کشور مستقر کرده است. از زمان آغاز درگیری های خشونت بار در آفریقای مرکزی بیش از 460 هزار نفر از مردم این کشور آواره شده اند.این کشور بحران زده از ماه مارس امسال پس از سرنگون شدن دولت فرانسیس بوزیزه توسط شبه نظامیان سلکا با هرج و مرج و بحران داخلی روبرو است.مایکل جوتودیا در ماه سپتامبر گروه سلکا را منحل کرد و برخی از نیروهای این گروه حاضر به پیوستن به دولت نشدند و همچنان به تحرکات خشونت بار خود ادامه می دهند.