دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین تاکید کرد: هر قدر فشارها و مانورهای سیاسی رژیم افزایش یابد، باز هم ملت بحرین دست از خیزش و مطالبات خود بر نمی دارد زیرا هوشیاری سیاسی آنها به شدت افزایش یافته است.
" شیخ علی سلمان " دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین در سخنان خود همایشی با عنوان " برای بحرین " گفت: مانورهای سیاسی که در سال های ۲۰۰۱ میلادی و ۱۹۷۳ میلادی و دیگر مقاطع تاریخی از سوی رژیم آل خلیفه انجام شد، دیگر قابلیت تکرار ندارند، زیرا میزان هوشیاری و بیداری سیاسی مردم از رهبران سیاسی گرفته تا زنان خانه دار و شهروندان عادی به شدت افزایش یافته است. وی افزود: رژیم حاکم و جریان های سیاسی هیچ چاره ای جز ارائه راهکاری ثابت و دموکراتیک محور که از مقبولیت بالای عمومی برخوردار باشد، ندارند. دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق تاکید کرد: بحران بحرین، هیچ راه برون رفتی جز گفت وگوی ثمربخش ندارد. مخالفان رژیم آل خلیفه، خواهان دستیابی به راه حل هستند و هرگونه ادعا مبنی برتلاش مخالفان برای جلوگیری از شکل گیری راه حل، غیرمنطقی و دروغین است. " رضا الموسوی " قائم مقام دبیرکل جمعیت دموکراتیک کار بحرین نیز، پاسخ منفی رژیم و طرفداران دولت به طرح مخالفان برای خروج از بحران را تقبیح کرد و گفت: هنوز جوهر طرح احزاب و جمعیت های مخالف رژیم درباره گفت وگوی ملی خشک نشده بود که دولت و جریان های طرفدار دولت، به آن واکنش منفی نشان دادند و راه را به روی هرگونه دستیابی به راه حل بستند. این در حالی است که گزارش دیوان نظارت مالی و اداری از مضاعف شدن بدهی های دولت و رسیدن آن به پنج میلیارد دینار بحرین(برابر ۱۳ میلیارد دلار) حکایت دارد. " عبدالنبی سلمان " دبیرکل " جمعیت تریبون ترقی خواه " نیز در این اجلاس گفت: وقتی احزاب مخالف نظام از زمینه سازی برای گفت وگو می گویند به دنبال آزادی زنان و کودکان و دانشجویان از زندان هستند که اینها همه پیش از آن که مطالباتی سیاسی باشند، مطالباتی انسانی هستند. برخی از زندانیان معلول و بیمار هستند و برخی دیگر، زنانی هستند که اوضاعی بسیار ناگواری دارند اما در عین حال، رژیم همچنان از پذیرش این خواسته ها سر باز می زند.