خبرگزاری رویترز با انتشار مهم ترین عکس های خبری سال ۲۰۱۳ خود، عکس هایی از سلاح عناصر مسلح در سوریه و جهاد نکاح را در شمار شاخص ترین عکس ها اعلام کرد.
خبرگزاری رویترز سالانه اقدام به انتشار شاخص ترین عکس های خبری خود از خبرنگارانی می کند که در سراسر جهان دارد. در میان عکس هایی که به عنوان شاخص ترین عکس های خبری سال 2013 منتشر کرده، عکس هایی مربوط به عملیات ساخت سلاح توسط عناصر مسلحی به چشم می خورد که آن ها را از تجهیزاتی که به سرقت برده اند، می سازند. بخش دیگری از عکس های شاخص خبرگزاری رویترز، به مساله جهاد نکاح مربوط می شود که جنجالی در میان محافل اسلامی به پا کرد. بر اساس این فتوا که به یک مفتی سعودی به نام العریفی منسوب شده است، از زنان خواسته شد به منظور تشویق عناصر مسلح به جنگ و جهاد، نوع خاصی از جهاد را پیشه کرده و به سوی سوریه بیایند تا به مدت چند ساعت در اختیار عناصر مسلح قرار گیرند. خبرگزاری ها از شتافتن 13 دختر تونسی برای انجام این نوع از جهاد خبر داده بودند که خشم محافل و جوامع اسلامی و علما را برانگیخت و آن را جرم و بدعت خواندند و از سوی دیگر، حقوقدانان آن را به مثابه نقض ارزش های تونس دانستند که بر اساس احترام به حقوق زنان پایه ریزی شده است. در این میان عکس هایی از زنان چچنی نیز منتشر شد که با رفتن به سوریه و درگیر شدن در جنگ به ارتش سوریه، سبب شدند مجلس دومای روسیه برای بررسی موضوع آنها، تشکیل جلسه دهد.