منابع سوریه از دستگیری 300 تروریست سعودی در روزهای اخیر در جنگ با گروه های مسلح غوطه شرقی خبر دادنده و اعلام کردند که شماری از این افراد نظامیان عربستانی و عده ای از آنها نیز تبهکارانی هستند که در مقابل آزادی از زندان به سوریه فرستاده شده اند. پس از گذشت 10 روز از درگیری ها در غوطه شرقی و شکست گروههای مسلح برای  اشغال العتیبه در فاصله 10 کیلومتری فرودگاه بین المللی دمشق، کم کم نقش عربستان در این جنگ ها بیش از پیش آشکار می شود. ملاذ مقداد، تحلیلگر سوری  گفت: در جریان این درگیری ها، 300 تبعه عربستانی از جمله چند افسر و شماری زندانی های آزاد شده سعودی، یافت شدند. وی افزود: زندانیان عربستانی براساس عفو پادشاه سعودی و در مقابل عزیمت به سوریه و شرکت در جنگ آن کشور از زندان آزاد شده اند که این امر نشان دهنده دخالت آشکار ریاض در جنگ سوریه و آلوده بودن دست مقامات آن به خون مردم این کشور است. شدت درگیری ها و پیشروی های ارتش سوریه در مرکز غوطه شرقی و اطراف آن متمرکز است و نیروهای ارتش در حال تعقیب گروههای مسلح در چندین محور از جمله البحاریه، دیر سلمان و روستاهای منطقه المرج هستند. غسان محمد تحلیلگر مسایل سیاسی نیز با تأکید بر اینکه پیشروی های ارتش سوریه ادامه خواهد داشت، گفت: دستاوردهای ارتش سوریه در منطقه قلمون و مناطق اطراف آن و همچنین غوطه شرقی به عنوان گامی برای کامل کردن پیشروی ها و حفظ دستاوردهایی است که قبلا در مناطقی مانند القصیر، الخناصر و السفیره به دست آورده بود. تحولات اخیر در حالی است که مردم محله امام جعفر صادق (ع) در مرکز دمشق، شمار جدیدی از فرزندانشان را که در درگیری های غوطه شرقی به شهادت رسیده اند، تشییع کردند. در این مراسم شمار زیادی از مردم محله امام صادق (ع) 11 شهید این منطقه را تشییع کردند.