یک منبع نزدیک به گروه مسلح "جند انصار الله" از عزیمت شماری از اعضای این گروه از نوار غزه به سوریه برای جنگ علیه نظام بشار اسد و در راه بودن شمار دیگری نیز از آنها خبر داد.
ابو النور المقدسی رهبر گروه تندروی " جند انصار الله " در سال ۲۰۰۹ میلادی تاسیس امارات اسلامی در نوار غزه را اعلام کرد که با برخورد جنبش حماس که کنترل این منطقه را برعهده دارد، روبرو شد و جنبش حماس اعضای این گروه را محاصره کرد و به مسجد ابن تیمیه مقر اصلی اعضای این گروه یورش برد که در جریان آن درگیری های مسلحانه، دهها نفر از دوطرف کشته یا زخمی شدند و جنبش حماس هرکه را توانست بازداشت کرد و بقیه نیز فرار کردند. ابو النور المقدسی رهبر و بنیانگذار گروه " جند انصار الله " و ابو عبدالله سوری دستیار و فرمانده نظامی اش از جمله کسانی بودند که در این درگیریها کشته شدند. ابوعبدالله سوری یک فلسطینی تبار بود که قبل از آمدن به غزه در سوریه اقامت داشت. بعد از این درگیریها، گروه " جند انصار الله " به مدت بیش از چهار سال فعالیت محرمانه و زیر زمینی را درپیش گرفت و اقداماتی برای پنهان ماندن از دید دستگاههای امنیتی جنبش حماس در دستور کار قرار داد، نشست های علنی برگزار نکرد و تدابیری را بویژه در نقل و انتقال و تردد اعضای خود اتخاذ کرد. موضوع جدید درخصوص گروه " جند انصار الله " این است که بعد از گذشت چهار سال از حادثه مسجد ابن تیمیه، بخش بزرگی از اعضای این گروه از غزه مهاجرت کردند و به سمت اراضی سوریه رفتند که اردوگاههای نظامی شبکه های مسلح در آنجا منتظر استقبال از آنان بودند تا این افراد را سازماندهی نظامی دوباره کرده و مهارت های رزمی آنها را بهتر کنند. یک منبع نزدیک به گروه " جند انصار الله " به خبرگزاری آسیا گفت: اکثر عناصر گروه " جند انصار الله " که درجریان حمله حماس به مسجد ابن تیمیه در داخل آن بودند، توانستند از غزه خارج شوند و بخشی از آنها وارد سوریه شدند و بخش دیگری بزودی وارد خواهند شد. وی افزود: ابوکرم و ابو مسلم از بارزترین اعضای گروه " جند انصار الله " هستند که در طول هفته گذشته وارد سوریه شدند و ابوکرم از رهبران بارز و همراه شخصی و مورد اعتماد ابوالنور المقدسی رهبر این گروه بود. ابوکرم و ابومسلم از زخمی های مسجد ابن تیمیه بودند که جنبش حماس آنها را بازداشت کرد و بعد از آزادی به عنوان سرتیم همراه با اعضای گروه " جند انصار الله " به سوریه آمدند. به گفته این منبع، همه اعضای گروه " جند انصار الله " که تاکنون وارد سوریه شده اند به گروه تندروی موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام(داعش) محلق شده و با سرکرده این گروه به نام ابوبکر البغدادی بعیت کردند و مابقی آنها نیز بعد از ورود به سوریه همین کار را خواهند کرد.