گارد مرزی رژیم صهیونیستی یک جوان 24 ساله فلسطینی را که در حال تدارک مراسم ازدواجش بود به جرم اقامت در اراضی فلسطینی اشغالی سال 48 به رگبار گلوله بست و بشهادت رساند.
گزارشگرکانال ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: گارد مرزی اسرائیل یک جوان فلسطینی ۲۴ ساله بنام " الاقرع " را که در حال تدارک مراسم ازدواجش بود هدف گلوله قرار داده و بقتل رساند. وی از اهالی روستای قبلان در کرانه باختری است که به علت اقامت غیرقانونی در اراضی سال ۴۸ تحت تعقیب گارد مرزی قرار گرفت و درحالی که قصد فرار از گارد مرزی را داشت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. گزارشگر اسرائیلی گفت: مراسم ازدواج او قرار بود ماه آینده برگزار شود. طی عملیات گارد مرزی اسرائیل ۴۰ فلسطینی دیگر بازداشت شدند که یکی از آنها بردار الاقرع بود. تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال اظهارات " پدر " و " نامزد " الاقرع را پخش کرد. پدر وی گفت: چرا گارد مرزی برای متوقف کردن او گلوله را به سمت هوا شلیک نکرد چرا او را از پشت هدف گلوله قرار داد. نامزد جوان ناکام به گزارشگر اسرائیلی گفت: ما در حال تدارک مراسم ازدواجمان بودیم و خریدهای لازم انجام داده بودیم. تاریخ ازدواج ما ۲۰ روز دیگر بود. او مرتکب هیچ جرمی نشد، این ظلم بزرگی است.