"حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین یک زمین 16 هکتاری را برای توسعه محل استقرار فرماندهی نیروهای سپر جزیره که دو سال پیش برای سرکوبی تظاهرات مردم وارد این کشور شده اند ، اختصاص داد.
حمد بن عیسی هدف از این اقدام را تأکید بر تقویت همکاری دفاعی مشترک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و قدردانی از اقدامات نیروهای مشترک سپر جزیره اعلام کرد. این اقدام پادشاه بحرین به مناسبت افتتاح مقر فرماندهی پیشرفته نیروهای سپر جزیره انجام گرفت که در آن " سلمان بن عبدالعزیز " ولیعهد و وزیر دفاع عربستان و وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری حضور داشتند. به دنبال آغاز انقلاب مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، رژیم آل خلیفه نیروهای مشترک سپر جزیره متشکل از نیروهای نظامی عربستان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فالرس را برای سرکوب اعتراض ها فراخواند. اگرچه مأموریت این نیروها، حفظ امنیت تأسیسات حیاتی آن کشور اعلام شده است؛ اما آنان به ویژه نیروهای عربستانی در سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین نقش گسترده ای ایفا کرده اند.