روزنامه دیلی تلگراف سرمقاله امروز(چهارشنبه) خود را با عنوان " خشم در مصر " به اوضاع این کشور اختصاص داد.
این روزنامه انگلیسی نوشت: وقتی که ارتش مصر تابستان گذشته بر کشور مسلط شد این کار را تحت عنوان پس گرفتن حکومت از محمد مرسی، رییس جمهور اخوانی برکنار شده، و جماعت اخوان المسلمین که اوضاع را به سوی بی ثباتی سوق داده بودند، انجام داد اما بعد از آن حکومت ژنرال های ارتش در مصر اوضاع را بدتر از قبل کرد. این روزنامه خاطرنشان کرد که حمله اولیه علیه اخوان با قساوت صورت گرفت چنان که بیشتر مناطق قاهره به میدان جنگ تبدیل و موجی از خشم در جامعه جهانی ایجاد شد و هنوز هم اوضاع بهتر نشده است. دیلی تلگراف با اشاره به گزارش دیروز خبرنگار خود از اسکندریه درباره احکام زندان صادر شده در مورد دخترانی که در تظاهرات به طرفداری از اخوان المسلمین شرکت کرده بودند؛ این تصمیم را بسیار ظالمانه دانست. این روزنامه افزود: روشن است که نظام جدید قاهره تاحدودی به وجهه خود در صحنه بین المللی اهمیت می دهد و اقدام سفارت مصر در لندن برای شکایت از دیلی تلگراف در اعتراض به نحوه پوشش حوادثمصر، گواه همین امر است اما دیروز کمیته رسیدگی به شکایت از مطبوعات به طور قاطع به نفع این روزنامه رای داد. نویسنده سرمقاله دیلی تلگراف مطلب خود را چنین به پایان می برد که انگلیس و سایر کشورهای غربی معتقدند این نوع رفتار فقط یک رفتار ظالمانه و غیر عادلانه و به دور از تمدن نیست بلکه رفتاری است که باعثشعله ورتر شدن آتش درگیری ها در مصر و رسیدن به مرحله خطرناک می شود.