یک‌سوم کشورهای آفریقای سیاه در فقر مطلق به سر می‌برند، در حالی که این آمار در سال ۲۰۱۰ بیش از ۵۰ درصد بوده است. میزان فقر مطلق در ۱۲ کشور ۶۰ درصد و در ۴ کشور بیش از ۸۰ درصد است. به نقل از بانک جهانی، جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی در مراسم افتتاحیه دفتر این بانک در کره جنوبی گفت: همان طور که شما می‌دانید، من گروه بانک جهانی را با راهبرد جدیدی را که پایان بخشیدن به فقر مطلق تا سال 2030 و همچنین ترویج رفاه همگانی را مورد هدف قرار داده است، رهبری می‌کنم. وی افزود: این راهبرد برای نائل شدن به این هدف نیازمند رشد درآمدی جمعیت 4 دهک پایین در هر کشور است. کیم ادامه داد: چالش بسیار زیادی بر سر راه ما قرار دارد، اما من می‌دانم ما می‌توانیم آن را انجام دهیم، به خاطر اینکه من دیده‌ام که کره جنوبی توانسته است آن را انجام دهد. او توضیح داد: امروز کره جنوبی نمونه استثنایی از کشوری است که با افزایش سرانه درآمد ناخالص ملی خود از 67 دلار در دهه 1950 _که پایین تر از بسیاری از کشورهای آفریقایی بوده است_ به بیش از 20 هزار دلار در زمان جاری، از دریافت کننده کمک‌های اهدایی به اهدا کننده این کمک ها تبدیل شده است. رئیس بانک جهانی یاد آور شد: برای رسیدن به اهدافمان در پایان بخشی به فقر مطلق و افزایش رفاه همگانی، ما قصد داریم، به روند کاهش فقر در آفریقای سیاه (مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا) شتاب دهیم. به گفته وی بیش از یک سوم کشورهای آفریقای سیاه در فقر مطلق به سر می برند،در حالی که این آمار در سال 2010 بیش از 50 درصد بوده است. اکنون میزان فقر مطلق در 12 کشور بیش از 60 درصد و در 4 کشور بیش از 80 درصد است. بان در پایان گفت: شما می توانید ببینید من اولویت بالایی را به آفریقا اختصاص داده ام و امیدوارم دفتر جدید ما در کره جنوبی موجب تقویت همکاری ما شود.