عضو ارشد جنبش حماس با اشاره به خوش خدمتی سران عرب به صهیونیست ها، گفت: هیچ طرف یا شخصی حق ندارد از یک وجب خاک فلسطین چشم پوشی کند.

" محمد الکتری " روز چهارشنبه با اشاره به موافقت اتحادیه عرب با تبادل اراضی بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم حکام عرب موضعی در حمایت از مردم فلسطین اتخاذ کنند نه این که به نفع رژیم صهیونیستی و در زمانی که این رژیم جز به مقوله " نیل تا فرات " راضی نمی شود، از اراضی فلسطینی صرف نظر کنند.

وی با بیان این که سرزمین فلسطین متعلق به امت عرب و اسلام است و کسی نمی تواند از یک وجب آن چشم پوشی کند، تاکید کرد: کسی که بحثچشم پوشی از راضی فلسطین چه در غزه و چه در قدس را مطرح می کند، در واقع وجود صهیونیست ها را در خاک فلسطین به رسمیت می شناسد و این اعتراف بسیار خطرناک و از دیدگاه فلسطینی و اسلامی کاملا مردود است.

الکتری گفت: حکام عرب و صهیونیست ها در شرایط کنونی از سخن گفتن درباره بیت المقدس به عنوان نخستین قبله مسلمانان و سومین شهر مقدس مسلمانان، اجتناب می کنند اما در عین حال همین سران عرب با یهودی بودن اراضی سال ۱۳۴۸ که قدس غربی هم جزئی از آن است، موافقت کرده اند.

این عضو ارشد حماس تاکید کرد که حکام عرب به جای حمایت مالی و تسلیحاتی از مردم فلسطین برای مقاومت در برابر صهونیست ها، به نفع صهیونیست ها از خاک فلسطین چشم پوشی می کنند.