یک بررسی جدید نشان داد که تعداد قربانیان خشونت نئونازی ها و راست افراطی در آلمان بسیار بیشتر از آنچه است که در آمارهای رسمی اعلام شده.

به نقل از روزنامه " تاگس اشپیگل " شمار قربانیان خشونت نئو نازی ها در آلمان ظاهرا بسیار بالاتر از آنچه است که به صورت رسمی اعلام شده است.

تحقیقات روزنامه های " تاگس اشپیگل " و نشریه " دی سایت " آلمان به ۱۵۲ مورد قربانی خشونت راست افراطی در این کشور اشاره داشتند. این در حالی است که در آمارهای رسمی اعلام شده توسط پلیس آلمان تنها از ۶۳ مورد قتل با چنین انگیزه ای سخن به میان آمده است

اما حالا وضعیت تغییر کرده است. یک بررسی جدید درباره ۳۳۰۰ پرونده قتل شفاف نشده در فاصله زمانی بین سال های ۱۹۹۰تا ۲۰۱۱ از طرف سازمان های پلیس ایالتی و اداره جنایی فدرال آلمان به این نتیجه رسیده است که ۷۴۶ مورد از این پرونده های قتل با ۸۴۹ قربانی احتمالا قتل هایی با انگیزه های نژادپرستانه خشونت راست افراطی بوده اند.

این مسئله را یکی از سخنگوهای وزارت کشور آلمان هم در برابر تاگس اشپیگل تایید کرده است.

دستور تحقیق در این باره از طرف وزارت کشور آلمان در اواخر سال ۲۰۱۱ داده شد. هنوز مشخص نیست که آمارهای رسمی قربانیان نژادپرستی و خشونت راست افراطی در آلمان در پایان چه اندازه خواهد بود، اما احتمالا از تعداد ۶۳ موردی که تا به حال اعلام شده است بسیار بیشتر خواهد بود. /