پکن بر ضد اقدامات ضد دامپینگ انجام شده از سوی واشنگتن بر ضد محصولات چین شکایت جدیدی را علیه امریکا در سازمان تجارت جهانی(WTO) مطرح کرده است.
پکن روز سه‌شنبه (۱۲ آذر) با طرح دعوی خود بر ضد واشنگتن در اولین روز از نشست سازمان تجارت جهانی در بالی، واقع در اندونزی رایزنی با امریکا در رابطه با اقدامات ضد دامپینگ (ضد قیمت‌شکنی) آن را خواستار شد. پکن، واشنگتن را به اعمال شمار مشخصی از روش‌های ضد دامپینگ که بر اساس «توافقنامه ضد دامپینگ» با تعهدات امریکا در تناقض می‌باشد متهم کرده است. این غول اقتصادی آسیایی بیان کرد که واشنگتن تولیدات چینی همچون محصولات نفتی را در بازار خود با بهایی نازل و زیر قیمت می‌فروشد؛ چین همچنین می‌گوید امریکا به قیمت‌گذاری ناعادلانه روی واردات خود ادامه می‌دهد. شن دن‌یانگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین اوایل روز سه‌شنبه گفت: «اعمال نامناسب روش ضد دامپینگ، نرخ‌های مالیاتی جداگانه شرکت‌ها را نادیده گرفته و حقایق را به گونه‌ای دیگر استفاده کرده است.» مناقشه جدید آخرین دور از سری شکایاتی بود که پکن بر ضد واشنگتن به سازمان تجارت جهانی مطرح کرد. چین در حال حاضر چندین شکایت بر ضد اقدامات امریکا در زمینه تجارت مطرح کرده است. به گزارش سازمان تجارت جهانی، شکایت روز سه‌شنبه به طور کلی هشتمین و تا اینجای سال جاری چهارمین شکایتی است که بزرگترین اقتصاد جهان بر ضد امریکا مطرح کرده است. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد پیش از ورود این شکایت به مرحله صدور حکم، واشنگتن ۶۰ روز مهلت دارد تا مناقشه را حل و فصل کند.