یک روزنامه سوئیسی در مطلبی با تاکید بر اینکه اعتماد در آمریکا به کالای کم یابی تبدیل شده و مردم این کشور به سازمان های اجتماعی، دولت و شهروندان بی اعتمادند، ایالات متحده را مرکز بی اعتمادی جهانی دانست.روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در تحلیلی نوشت: اعتماد در آمریکا به کالای کم یابی تبدیل شده است. آمریکایی ها به شهروندان خود به دولت و به سازمان ها و کلا به همه چیز در کشورشان بی اعتمادند.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه اعتماد به نفس، سابق یک ویژگی شخصیتی مثبت در آمریکا بود در بخش دیگری از این مطلب نوشت: اما امروزه اعتماد به یک کالای کم یابی در آمریکا تبدیل شده است و به جای آن بی اعتمادی به دولت و سازمان های اجتماعی و شهروندان در این کشور شیوع پیدا کرده است.

بر اساس نظر سنجی موسسه گالوپ در سال ۱۹۶۰ هنوز ۷۳ درصد آمریکایی ها به دولت اعتماد داشتند، اما امروزه تنها ۱۹ درصد چنین اظهار نظری دارند.

بر اساس یک پروژه تحقیقاتی اجتماعی مرکز بررسی های ملی در دانشگاه شیکاگو هم حدود دو سوم پرسش شودنگان بر این عقیده بودند که در برخورد با شهروندان نمی توانند به اندازه کافی دقیق باشند.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: مرکز این بی اعتمادی واشنگتن است، جایی که گروهی سیاستمدار فاسد و لابی هایی از هر دو حزب آمریکایی مشغول کارند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که شهروندان احساس می کنند که اساسا توسط کنگره آمریکا مورد خیانت قرار گرفته اند. میزان رضایتمندی از پارلمان آمریکا به زیر ده درصد کاهش پیدا کرده است. در بین سازمان های آمریکایی تنها نیروهای امنیتی تا اندازه ای هنوز در بین شهروندان اعتبار دارند.

دلایل فقدان اعتماد عمیق در آمریکا در جامعه منعکس شده است، به گونه ای که شهروندان آمریکایی به جای اینکه وارد اجتماع شوند جلوی تلویزیون ها در خانه چمپاتمه می زنند یا در خانه خود را مشغول کارهای دیگری می کنند.

از طرفی نابرابری های روزافزون اجتماعی و این اعتقاد که سیاست، به فروشگاه شخصی سیاستمداران و گروه های فشار تبدیل شده است از دلایل بی اعتمای در جامعه آمریکا است. بخصوص کاهش اعتماد به سیاستمداران در اقشار با درآمد پایین اجتماع و آفریقا - آمریکایی ها دیده می شود.

کارشناسان علوم سیاسی و تحلیلگران آمریکایی از این فقدان اعتماد گسترده و روزافزون در آمریکا بسیار ناراحت هستند و بر این عقیده اند که این کشور روز به رو بیشتر به کشوری تبدیل می شود که حکومت کردن در آن غیر ممکن به نظر می رسد، توافقات سیاسی و اجتماعی به صورت روزافزون در آمریکا غیر ممکن شده است.

از طرفی این بی اعتمادی به وضع موجود در واشنگتن بالاخره در را برای روی کار آمدن یک حزب سومی خارج از محدوده دموکرات ها و جمهوریخواهان فراهم می کند.

نویسنده در ادامه با اشاره به دلسردی بسیار عمیق در بین شهروندان آمریکایی در بخش پایانی این مطلب نوشت: ظاهرا با توجه به بی اعتمادی بالا در بین شهروندان، بهبود این اوضاع در طولانی مدت پیش بینی نمی شود. جامعه شناسان آمریکایی بر این عقیده اند که این مسئله به یک نسل جدید و حتی الامکان کمک مطبوعات اجتماعی و فرم های جدید تعامل اجتماعی نیاز دارد تا بتوانیم با این سقوط اعتماد در آمریکا رویارویی کنیم.