فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر با هشدار درباره وضع آوارگان سوری در آستانه فصل زمستان، تأکید کرد یک میلیون آواره به مواد غذایی هیچگونه دسترسی ندارند.
" سیمون اکلشال " مدیر ارشد بخش مدیریت بحران فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر گفت: بر اساس محاسبات ما یک میلیون آواره سوری به صورت روزانه هیچگونه دسترسی به مواد غذایی ندارند. هلال احمر سوریه تنها به ۸۵ درصد مناطق این کشور دسترسی دارد. اکلشال افزود: هلال احمر سوریه تنها می تواند نیازهای غذایی نیمی از ۶ میلیون آواره داخلی در سوریه را تامین کند. در عین حال " بنوییت کارپنتیر " یکی از سخنگوهای صلیب سرخ می گوید: نیازمندان به کمک های انسانی در برخی از مناطق سوریه مثل غوطه شرقی در حومه دمشق به مدت چندماه است که هیچ کمکی دریافت نکرده اند. بیشتر این افراد در مناطق تحت محاصره مخالفان مسلح حضور دارند.