کمیساریای اقتصادی اتحادیه اروپا تاکید کرد، ایتالیا برای کاهش سریع بدهی ها ناکام بوده ولی توانسته بدترین بحران و رکود اقتصادی را پشت سر بگذارد.به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ اولی رن کمیساریای امور اقتصادی اروپا در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا تصریح کرد، ایتالیا باید به مساله کاهش سریع بدهی ها احترام بگذارد ولی تاکنون چنین کاری را انجام نداده است. بر اساس این گزارش وی افزود، اصلاحات ساختاری باید میزان بدهی های ایتالیا را 0/5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد ولی این اصلاحات تاکنون موجب کاهش 0/1 درصدی بدهی های ایتالیا شده است.وی گفت، کابوس سال 2011 میلادی یعنی زمانی که ایتالیا در کانون بحران مالی منطقه یورو قرار داشت سپری شده ولی هنوز شک و تردید های زیادی وجود دارد که برنامه خصوصی سازی و کاهش هزینه ها بتواند میزان بدهی های این کشور را خیلی سریع کاهش دهد. میزان بدهی های ایتالیا به بیش از 134 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. سقف تعیین شده این رقم از سوی اتحادیه اروپا 60 درصد تولید ناخالص داخلی است. ایتالیا بالاترین نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو را پس از یونان در اختیار دارد. آمارهای رسمی نشان می دهد که ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو طی سه ماه سوم امسال با کاهش 0/1 درصدی رشد اقتصادی روبرو شده است. ایتالیا با بحران بدهی 2 هزار میلیارد یورویی روبرو است. این کشور در ده سال گذشته پایین ترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای عضو یورو داشته و با طولانی ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده است.