آژانس کار فدرال آلمان از افزایش نرخ بیکاری در بین قشر معلول جامعه آلمان خبر داده و در این باره هشدار داد.ه نقل از "پاسایر نویه پرسه"، آژانس کار فدرال آلمان درباره افزایش بیکاری در بین افراد معلول آلمانی هشدار داد.

بر اساس گزارش آژانس کار فدرال آلمان در اکتبر ۲۰۱۳،۱۷۶ هزار فرد به شدت معلول در آلمان بیکار بودند که حدود ۳ هزار نفر یا دو درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است.

افزایش بیکاری در بین سن ۲۵ تا ۳۵ سال قشر معلول آلمان شش درصد رشد داشته است و بیکاری در بین همه گروههای سنی این قشر از آلمان بالا بوده است.

بر این اساس بخصوص افراد معلول پیرتر نسبت به سابق بیشتر با بیکاری مواجه هستند. در افراد معلول بالای ۵۵ سال بین اکتبر ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۱۳ یک افزایش بیکاری تا ۵۶ درصد مشخص شده است.