بر اساس گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی، یونان فاسدترین کشور اروپایی بوده و میزان فساد در کشور اسپانیا نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.به نقل از هفته نامه "اشترن" سازمان شفافیت بین المللی در گزارش اخیر خود به وضعیت فساد در کشورهای دنیا پرداخته و اعلام کرد که در هیچ کشور اروپایی فساد به اندازه یونان گسترش پیدا نکرده است. این کشور اروپایی مجددا پایین ترین امتیاز را بر اساس شاخص درک فساد از آن خود کرد. البته یونان نسبت به سال گذشته حدود چهار رتبه وضعیت خود را بهبود داده است و به رتبه 40 رسیده است و به این ترتیب جایگاه 80 را در بین 177 کشور دنیا از این نظر از آن خود کرده است.

کشور آلمان هم با به دست آوردن امتیاز ۷۸ از ۱۰۰ روی جایگاه دوازدهم دنیا قرا گرفت. آخرین جایگاه در زمینه فساد مانند سال گذشته از آن افغانستان، کره شمالی و سومالی است که هشت امتیاز را به دست آوردند.

در ایتالیا نیز فساد یک مسئله آشکاری است. این کشور با کسب ۴۳ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در بین ۱۷۷ کشور جایگاه ۶۹ را کسب کرده و با کشورهای کویت و رومانی هم ردیف شده است.

بیش از دو سوم ۱۷۷ کشور مورد بررسی قرار گرفه توسط سازمان شفافیت بین المللی کم تر از ۵۰ امتیاز را در شاخص درک فساد در کشورها به دست آوردند.

شاخص شفافیت بین‌المللی(Transparency International - TI) درک فساد(Corruption Perception Index - CPI) کشورها را بر حسب درجه فساد موجود در میان مقامات اداری و سیاستمداران، رتبه‌بندی می‌نماید. این شاخص یک شاخص ترکیبی می‌باشد که بر مبنای داده‌هایی در ارتباط با فساد که توسط آمارگیری از کارآفرینان و کارشناسان برجسته در سازمان‌های مختلف انجام می‌گیرد، محاسبه می‌شود. این شاخص منعکس‌کننده نظرات کارآفرینان و تحلیلگران در سراسر جهان است.

عدد این شاخص(CPI) بین صفر تا ۱۰ است که از مجموع نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌ها به دست می‌آید. کشوری با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشوری با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است.

بر این اساس کشور اسپانیا اخیرا از نظر فساد وضعیت بدی را پیدا کرده است. به واسطه برخی رسوایی های احزاب دولتی و خانواده سلطنتی اسپانیا این کشور ده امتیاز خود را از دست داد و با ۵۹ امتیاز رتبه ۴۰ در بین کشورهای مورد بررسی را از آن خود کرد. به این ترتیب اسپانیا همچون کشورهای مالی، گامبیا، گینه بیسائو و لیبی دومین کشورهای از دست دهنده امتیاز شاخص درک فساد بوده اند. سوریه رتبه اول را در این زمینه داشت.