وزیر نفت عراق اعلام کرد: عراق تصمیم دارد تولید نفت خود را سال 2014 به طور متوسط 3.4 میلیون بشکه در روز برساند. عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق اعلام کرد: عراق تصمیم دارد، تولید نفت خود را سال 2014 به طور متوسط  3.4 میلیون بشکه در روز برساند. همچنین تولید 400 هزار بشکه نفت از این میزان بر عهده منطقه کردستان عراق است. بر اساس این گزارش، تولید میانگین نفت عراق در ماه نوامبر (ماه گذشته) 2.92 میلیون بشکه در روز بود. وزیر نفت عراق ابراز امیدواری کرد: تا در خصوص توافق‌نامه صادرات نفت منطقه کردستان عراق به ترکیه، راه حلی دست یابند. منطقه کردستان عراق پیش از این برای صادرات نفت خود به بندر جیهان ترکیه قرار دادی با آنکارا به امضاء رسانده است. این امر نارضایتی و اعتراض بغداد نسبت به ترکیه را در پی داشت.