روزنامه صهیونیستی هاآرتس نوشت: " تل آویو طرح جدیدی را به منظور یهودی سازی الجلیل از طریق احداثشهرکهای یهودی نشین بیشتر و تغییر موازنه جمعیتی در این منطقه تدوین کرده است. "
هدف از این طرح، افزایش جمعیت صهیونیستها در الجلیل است، چرا که اکنون شمار فلسطینی ها در این منطقه بیشتر است. قرار است مناقصه ای با حضور شرکتهای مهندسی ساختمان سازی به منظور اسکان صدهزار صهیونیست در الجلیل برگزار شود. هاآرتس به این موارد به عنوان برخی مفاد این طرح اشاره کرد؛ اجرای طرحهای زیربنایی مانند جاده سازی میان شهرکهای صهیونیست نشین و شهرهای الجلیل به منظور تسهیل تردد، اسکان سیصدهزار صهیونیست و تغییر موازنه جمعیتی به نفع یهودیان، احداثشهرکهای صنعتی جدید برای اشتغال افراد بدون شغل، تاسیس دانشکده پزشکی در شهر کرمئیل، اعطای بورس تحصیلی برای دانشجویان در الجلیل. شتاب بخشیدن به روند یهودی سازی، فعال سازی گردشگری از طریق ایجاد مناطق تفریحی و ایجاد آثار باستانی و به اصطلاح مقدس برای صهیونیستها با از میان بردن آثار مسیحی، عربی و اسلامی یا کاستن از ارزش آن دیگر اهداف طرح است.