یک منبع نظامی سوری اعلام کرد، نیروهای ارتش سوریه درحال یکسره کردن کار درغوطه شرقی هستند، و وضعیت این منطقه طی هفته گذشته شبیه خودکشی گروهی تروریست ها بود زیرا تعداد تلفات آنان از هزار نفر فراتر رفت و تجهیزات آنان منهدم و مقرها و مواضع آنان تخریب شد.
روزنامه " الوطن " سوریه به نقل از یک منبع نظامی نوشت: مقادیر زیادی سلاح به ویژه موشک های اسرائیلی " لاو " از تروریست ها مصادره شد و سرکردگان آنان که اغلب تبعه کشورهای حوزه خلیج فارس بودند، خسارات زیادی متحمل شدند. وی خاطرنشان کرد: درگیری ها در منطقه غوطه شرقی همچنان ادامه دارد. این منبع افزود که تاکنون حدود ۲۰۰ جسد از عناصر مسلح به بیمارستان المواساه در دمشق منتقل شده است.