عصر امروز (سه شنبه) انفجار بمب نزدیک آرامگاه "درب السیم" در "صیدا" 1 کشته و 2 مجروح بر جا گذاشت. این انفجار هنگام مراسم تشییع "محمد السعدی" یکی از نیروهای جنبش "فتح" در اردوگاه "عین الحلوه" در صیدا روی داد. گزارشها حاکی است که این بمب نسبتا قوی، هنگام ورود شرکت کنندگان در مراسم تشییع به داخل آرامگاه منفجر شد. هفته گذشته درگیری‌های شدیدی بین نیروهای جنبش فتح با عناصر افراطی وابسته به گروه‌های "بلال بدر" و "جند الشام" در اردوگاه عین الحلوه روی داد. هدف از این حمله "عبدالحمید عیسی" از مسئولان جنبش فتح ملقب به "لینو" بود که وی از این انفجار جان سالم به در برد. 2 مجروح این حادثه از همراهان لینو بودند و خودروی وی در این انفجار به شدت آسیب دید.