نگرانی اسرائیل از درگیر شدن در جنگی سخت تر از جنگ های سابق
منابع نظامی اسرائیل پیش بینی می کنند که جنگ آتی این رژیم با حزب الله لبنان سخت تر از جنگ های سابق از جمله جنگ سال 2006 باشد . منابع نظامی اسرائیل اعلام کردند که اسرائیل و حزب الله به آرامی ولی مجدانه خود را برای درگیری نظامی آتی آماده می کنند و نباید انتظار داشت که وضعیت امنیتی مرزهای لبنان و فلسطین به همین نحو باقی بماند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست به نقل از این منابع گزارش داد : حزب الله آمادگی لازم را در جنوب لبنان برای درگیری آتی دارد و به خطری بسیار جدی برای امنیت اسرائیل تبدیل شده است که به عنوان مثال ده ها هزار موشک آماده شلیک را در مناطق عمرانی و داخل منازل مردم مستقر کرده است و سنگرها و تونل هایی را نیز حفر کرده است . منبعی در فرماندهی منطقه غربی ارتش اسرائیل اعلام کرد : نیروهای حزب الله بیشتر در مناطق روستایی مستقر شده اند زیرا می دانند که ارتش اسرائیل فقط در صورت لزوم به مناطق روستایی حمله می کند و نیروهای حزب الله به جای یونیفورم خاص خود لباس های چوپانان ، کشاورزان و شکارچیان را می پوشند. منابع عالی رتبه در فرماندهی منطقه شمالی ارتش اسرائیل نیز در مصاحبه با جروزالم پست اعلام کردند : نیروهای حزب الله به علت داشتن تجربه جنگیدن با شورشیان سوریه از توان نظامی زیادی برخوردار هستند . این منابع افزودند : حزب الله می تواند از نیروهایی که در جنگ با شورشیان سوریه مشارکت کرده بودند ، در جنگ احتمالی  با اسرائیل نیز استفاده کند و اسرائیل این مساله را مدنظرگرفته است . منابع عالی رتبه در فرماندهی منطقه شمالی ارتش اسرائیل از همکاری ارتش این رژیم با یونیفل (نیروهای حافظ صلح مستقر در جنوب لبنان ) پرده برداشتند و اعلام کردند : نیروهای اسرائیلی مستقر در مرزهای اسرائیل (فلسطین اشغالی) و لبنان یونیفل را از وجود نیروهای نامطلوب آگاه می کنند و یونیفل نیز تلاش می کند این نیروهای نامطلوب را از مرزها دور کند ولی نیروهای یونیفل از ورود به مناطق روستایی که مراکز عمده فعالیت های حزب الله است ، امتناع می کنند. منابع مذکور افزودند : نشست های مشترک نمایندگان ارتش اسرائیل ، یونیفل و ارتش لبنان برای افزایش همکاری ها و حفظ امنیت مرزها پیوسته برگزار می شود ولی وضعیت امنیتی مناسب مرزهای اسرائیل و لبنان با شلیک یک موشک یا گلوله یا عبور نیروهای نامطلوب از مرزهای مشترک در چند ثانیه به هم خواهد خورد .