خیابان های بیت المقدس ساعتهای اولیه امروز صبح(سه شنبه) شاهد تظاهرات شهرک نشینان صهیونیست بود که با شعار مرگ بر عرب خیابان های شهر را پیمودند.
به گفته شاهدان عینی این تظاهرات از دیوار البراق به سوی مسجدالاقصی برگزار شد و شهرک نشینان صهیونیست با برافراشتن پرچم رژیم صهیونیستی در اطراف ورودی های مسجدالاقصی حلقه های رقص و آواز برپا کردند. شهرک نشینان با سردادن شعار مرگ بر عرب در نزدیکی باب الاسباط شمعدان ویژه یهودیان را که متشکل از تعدای شمع بر روی یک مجسمه سنگی است، روشن کردند. شاهدان گفتند تعداد زیادی از نیروهای ارتش و پلیس و عناصر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی این تظاهرات را همراهی می کردند و خیابانهای منتهی به این تجمع را بستند. در شهر فضای ترس و نگرانی از اقدام احتمالی شهرک نشینان در روشن کردن شمعدان داخل رواق های مسجدالاقصی سایه افکنده بود زیرا آنان قبلا از طریق سایت های ارتباط اجتماعی نسبت به این اقدام تهدید کرده بودند. تظاهرکنندگان تجمع های مشابه و حملات گسترده تر به مسجدالاقصی در روزها آتی را خواستار شدند. مسجدالاقصی تقریبا هرروز شاهد حملاتی از سوی شهرک نشینان تندرو است که تحت حمایت نیروهای ارتش و پلیس به این مکان مقدس حمله می برند. این امر موجب خشم فلسطینی ها و بروز درگیری هایی میان دوطرف شده است.