روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گزارشی از دخترانی که به اتهام مشارکت در تظاهرات به طرفداری از محمد مرسی زندانی شده اند، منتشر کرد.
ریچارد اسپنسر خبرنگار روزنامه دیلی تلگراف از شهر اسکندریه مصر در تحقیقی که با عنوان " دختران تروریستی که مصریان را متحد کردند " منتشر کرده، افزود: بازداشت و زندانی کردن دانشجویان دختری که در تظاهرات به طرفداری از مرسی شرکت کرده اند ضمن ایجاد موجی از خشم در بین مردم دوباره مباحثی را مبنی بر حکومت مشت آهنین ارتش مصر مطرح کرده است. نویسنده گزارش خاطرنشان می کند طرفداران مرسی که به گروه های مختلفی تقسیم شده اند درباره قضیه هفت دانش آموز و ۱۴ دانشجوی دختر زندانی باهم اتفاق نظر دارند؛ چنان که احکام صادره در مورد این دختران باعثافزایش اعتراضات علیه حکومت فعلی مصر شده است تا جایی که حتی شخصیت های مخالف اخوان المسلمین نیز اعتراض خود را نسبت به این احکام ابراز و خواهان لغو آن شده اند. خبرنگار دیلی تلگراف می افزاید: علی رغم آن که قاضی در دادگاه به نبود اتهام قابل ذکر اشاره کرد اما خبر حکم زندان این دختران از طریق تلویزیون و توسط بیانیه پلیس به اطلاع خانواده هایشان و عموم مردم رسید. اتهامات دختران وابسته بودن به یک " گروهک تروریستی " و بستن خیابان و حمل سلاح و سنگ عنوان شد اما دلایل ارایه شده قانع کننده نبود. نویسنده گزارش می گوید درست است که تعدادی از معترضان اقدام به بستن خیابان به مدت کوتاهی نموده و به سوی ساکنان یک ساختمان که روی آنها آب پاشیده بودند، سنگ پرتاب کردند اما نه دلیلی مبنی بر مسوول بودن دختران در این اتفاقات و نه هیچ سلاحی به عنوان مدرک ارایه نشده و فقط دربان ساختمانی که اعتراضات مقابل آن انجام شده بود از صدماتی که به در ساختمان وارد آمده بود سخن گفت و مبلغ مورد نیاز برای ترمیم آن را ۵۰ جنیه مصری برآورد کرد. دیلی تلگراف در گزارش خود به نقل از پدر روضه السعدنی، یکی از دختران زندانی، نوشت که او به فکر مهاجرت به کشوری دیگر افتاده که در آن با مردم با احترام رفتار شود و افزود: " نمی توانم در کشوری بمانم که خون های جاری شده در هر طرف مجال نفس کشیدن به انسان نمی دهند ".