مبارک محمد عیسی برکات، عضو هیأت دعوت و ارشاد ختمیه سودان با تأکید بر ضرورت وحدت میان همه جریان های اسلامی، اجلاس علما و بیداری اسلامی در تهران را فرصتی برای کنار گذاشتن اختلافات فرقه ای و ایجاد وحدت اسلامی دانست.

" مبارک برکات " روز چهارشنبه با اشاره به اینکه کشورهای غربی همواره در پی ایجاد فتنه های مذهبی برای تفرقه در میان امت اسلامی هستند، گفت: اختلافات میان جریانات و مذاهب نباید بر وحدت مسلمانان در زمینه مقاومت در برابر دشمن واحد که در پی به حاشیه راندن امت اسلامی است، تأثیر بگذارد.

این عالم سودانی همچنین با هشدار درباره خطر اندیشه های تکفیری، اظهار داشت: اسلام از این اندیشه که غرب با هدف فروپاشی امت اسلامی اقدام به ایجاد آن کرده است، کاملا مبرا است.

برکات خاطرنشان کرد: اجلاس تهران فرصت خوبی برای کنار گذاشتن اختلافات میان مسلمانان و ایجاد وحدت است. از این رو ضروری است از میان دانشمندان و علمای کشورها و مذاهب مختلف کمیته هایی تشکیل شود تا برای بررسی راههای ایجاد وحدت میان مسلمانان و مقابله با توطئه های دشمنان به طور منظم نشست هایی برگزار کنند.

وی افزود: اجلاس علما و بیداری اسلامی باعثنهادینه شدن مفهوم وحدت در میان پیروان همه مذاهب اسلامی برای مقابله با اهداف دشمن می شود، دشمنی که به دنبال فروپاشی امت اسلامی است؛ و در این میان علمای دین، در زمینه آگاه سازی ملت های مسلمان درباره مفهوم و اهمیت وحدت اسلامی مسئولیت دشواری به عهده دارند تا مسلمانان به عنوان امتی یکپارچه در مقابل اهداف استکبار جهانی مقاومت کنند.