گروه وهابی موسوم به " جبهه اسلامی " که توسط دستگاه اطلاعات عربستان اداره و حمایت مالی می شود با اعلام این که شاخه ای از القاعده است، پرده از چهره حقیقی خود برداشت.
ابوراتب الحمصی دبیرکل این جبهه در نامه ای که برای گروه تندروی " داعش "(حکومت اسلامی عراق و شام) فرستاد، تاکید کرد که هردو طرف باهم برادرند و دشمن هم نیستند. شبکه " مرآة الشام " وابسته به جبهه اسلامی در این باره خاطرنشان کرد که الحمصی در صفحه خود در توییتر نوشت: " ما برادران شماییم و نه دشمن شما و امت اسلام در حال عبور از یک مرحله سخت است که در نهایت به بروز یک قدرت اسلامی منتهی خواهد شد که حق را یاری کند و پرچم دین را برافرازد. پس با ما با حکمت رفتار کنید که فرصت کم است و کار بسیار. سایر امت محمدی{ص} نیز زمان بیداری شان فرا رسیده و مکر دشمنان بی اثر شده است. پس ای مردم به کاروان مجاهدان بپیوندید و با هرچه در توان دارید آنان را یاری کنید که آنها فرزندان پرهیزکار شما هستند ". گفتنی است نیروهای معارض سوری از جمله ائتلاف معارضان، بارها این موضوع را مطرح کردند که داعش متعلق به دستگاه اطلاعاتی دولت سوریه است و توسط دفتر امنیت ملی اداره می شود! تا از این طریق هم خود را به خاطر جنگ با نظام و مردم سوریه مبرا کنند و همه دولت سوریه را بدنام نمایند. جبهه اسلامی سوریه که دستگاه اطلاعاتی عربستان و شخص بندر بن سلطان آن را با تجمیع برخی گروه های مسلح بزرگ سوریه شکل داده دارای دو هسته اصلی شامل تیپ توحید وابسته به اخوان المسلمین و ارتش اسلام به ریاست زهران علوش است.