صدها فعال حقوق بشری با استفاده از بیست قایق ماهیگیری و با عبور از محدودیت‌های ماهیگیری اعمال شده محاصره دریایی غزه را شکسته‌اند.
روز دوشنبه، فعالان در غزه بر روی عرشه ۲۰ قایق ماهیگیری، موفق به شکست بخشی از محاصره دریایی شدند. ناوگان مقاومت، پیش از بازگشت، برای چندین ساعت در دریا به تلاش خود ادامه داد. فعالان گفته‌اند که آن‌ها محاصره را که کشتی‌های ماهیگری نمی‌توانند بیشتر از شش مایلی خط ساحلی حرکت کنند، نقض کردند. به گفته سازمان‌دهندگان این اقدام، حدود ۳۰۰ فلسطینی و فعال اروپایی در این رویداد شرکت داشتند. مجید ابوسلامه، سخنگوی این گروه گفت که فعالان تلاش کردند تا اسرائیل را تحت فشار قرار دهند که آزار و اذیت ماهیگیران و محاصره غیرقانونی و اشغال غیرقانونی را متوقف کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که فعالان می‌خواهند به همه بگویند که دیگر این همه ظلم بس است. ابوسلامه در ادامه افزود که مشارکت‌کنندگان در این اقدام، خواستار انعطاف پذیری و عدالت شدند. غزه از ژوئن سال ۲۰۰۷، محاصره شده است. وضعیتی که منجر به کاهش استانداردهای زندگی و سطح بی‌سابقه‌ای از بیکاری و فقر بی‌امان شده است. اسرائیل، حقوق اساسی یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم غزه را از قبیل آزادی حرکت، شغل‌هایی با دستمزد مناسب و مراقبت‌های بهداشتی و آموزش متناسب نقض کرده است.