براساس گزارش‌های جدید، نام ۷۰۰ هزار نفر به طور محرمانه به لیست جاسوسی‌ها نظارتی دولت آمریکا اضافه شده است اما مقامات فدرال نسبت به درز اطلاعات در این باره مقاومت نشان می‌دهند.


روزنامه نیویورک تایمز گزارشی در خصوص برنامه محرمانه دولت فدرال برای تحت نظارت داشتن تعداد زیادی افراد تهیه کرده است اما با این حال نام این اشخاص و دلیل قرار گرفتن در آن لیست همچنان نامشخص است.   با گذشت 12 سال از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001، آژانس‌های فدرال به تهیه لیست افراد مشکوک ادامه می‌دهند.   یک موسسه آمریکایی در سال 2008 به نقل از یک بازرس کل وزارت دادگستری اعلام کرد که نام 700 هزار نفر در لیست مرکز نظارت بر تروریست، زیر شاخه اف بی آی قرار دارد. اما با گذشت پنج سال از آن گزارش، آمریکایی‌ها یا خارجی‌هایی که وارد این لیست می‌شوند، نمی‌دانند که چرا تحت نظارت هستند.   یک مقام مرکز نظارت بر تروریست مدعی شد که یک درصد از کسانی که در این لیست هستند، شهروند آمریکا هستند یا اینکه اقامت دائم دارند.