اتحادیه مسلمانان مقیم ایتالیا تاکید کرد طی سال های اخیر دستکم ۵۰ هزار اسپانیایی به دین اسلام گرویده اند.
به گزارش پایگاه اینترنتی المختصر ، پایگاه اینترنتی اسپانیایی تی اینتریسا با اشاره به اینکه دست کم20 هزار نفر طی سال های اخیر در آلمان به اسلام گرویده اند اعلام کرد پایگاه اینترنتی وب اسلام نت که یک پایگاه اینترنتی ویژه اسلامی به زبان اسپانیایی است زنان را به ازدواج با مردان مسلمان تشویق می کند. این پایگاه افزود پنج هزار نفر نیز در ایتالیا از جمله الفردو مایولیسی عضو پارلمان این کشور به دین اسلام گرویده اند. همچنین 70 هزار فرانسوی طی سال های اخیر به دین اسلام روی آورده اند که بیشتر آنان زن هستند. در انگلیس نیز 100 هزار نفر مسلمان شده اند.