نتایج تازه‌ترین نظرسنجی بعمل آمده در مصر نشان داد که ۶۸ درصد مصری‌ها با بازگشت «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده این کشور به قدرت موافق هستند.به نقل از پایگاه خبری الشرق، نتایج نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های رسانه‌ای و افکار عمومی (تکامل مصر) بعمل آورده است، نشان می‌دهد که 68 درصد مصری‌ها با بازگشت مرسی موافق هستند و حامیان عزل وی به 18 درصد کاهش یافته‌اند. بر اساس این نظرسنجی، تمامی کسانی که در برنامه‌های مربوط به عزل مرسی از زمان 30 ژوئن تا زمان اجرای این تحقیق در تاریخ 23 ماه گذشته مشارکت داشتند، تنها حدود 5.5 میلیون نفر است در حالی که تعداد کسانی که در همان برهه زمانی در برنامه‌های مربوط به حمایت از مشروعیت شرکت داشتند، 26 میلیون نفر بوده است. «مصطفی خضری» رئیس مرکز مذکور در این باره گفت که این پژوهش به صورت تحقیقات میدانی انجام شده و نتایج آن ثابت کرد که ادعای رسانه‌های خبری مصر مبنی بر اینکه تظاهرات هواداران مرسی به 33 میلیون مصری رسیده است، صحت ندارد. بر پایه این گزارش، نتایج این نظرسنجی نشان داد که هواداران مشروعیت مرسی ثبات نسبی داشته‌اند در حالی که کاهش حادی در تعداد حامیان عزل وی مشاهده می‌شود به گونه‌ای که تغییر در میانگین طرفداران عزل مرسی از اوت گذشته به 28 درصد رسیده است. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 68 درصد مصری‌ها همچنان حامی مشروعیت مرسی هستند در حالی که 18 درصد همچنان طرفدار عزل مرسی هستند و 12 درصد نیز مخالف نظر هر دو طرف بودند.