درگیری پلیس مصر و دانشجویان هوادار اخوان المسلمین درمیدان التحریر به خشونت کشیده شد.
نیروهای امنیتی و پلیس مصر برای متفرق کردن هزاران نفر از هواداران اخوان المسلمین و " محمد مرسی " رئیس جمهور برکنار شده در میدان التحریر به صورت گسترده دست به شلیک گاز اشک آور زدند. این نخستین تظاهرات هواداران اخوان المسلمین در میدان التحریر پس از برکنار کردن محمد مرسی از ریاست جمهوری در سوم ژوئیه گذشته است. این تظاهرات پیش از ظهر امروز از مقابل دانشگاه قاهره به سوی میدان التحریر و پس از تجمع صدها تن از دانشجویان هوادار اخوان المسلمین در اعتراض به کشته شدن یکی هم دانشگاهیان خود به نام " محمد رضا " آغاز شد. این دانشجوی مصری در جریان اعتراضات پنج شنبه گذشته کشته شد. به گفته برخی شاهدان، معترضان یک خودروی پلیس را نیز در جریان این اعتراضات به آتش کشیدند. این تظاهرات درحالی برگزار شد که دولت موقت مصر هفته گذشته با تصویب قانونی اعلام کرد که برگزاری تظاهرات فقط با موافقت قبلی وزارت کشور مصر امکان پذیر است.