منابع محلی در سرزمین‌های اشغالی امروز از تیراندازی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به سمت کشاورزان فلسطینی در نزدیکی شهر رفح در جنوب غزه خبر دادند.به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا،‌ منابع محلی در سرزمین‌های اشغالی امروز (یکشنبه) از تیراندازی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به سمت کشاورزان فلسطینی در نزدیکی شهر رفح در جنوب غزه  خبر دادند. به گفته شاهدان عینی، نظامیان صهیونیست هنگامی که کشاورزان در حال کار در مزارع خود بودند به سمت آنان آتش گشودند. خبرها همچنین حاکی است که این نظامیان نارنجک‌های دودزا نیز شلیک کردند. این در حالی است که هیچ گزارشی از زخمی شدن فلسطینیان مخابره نشده است.