یک گزارش می‌گوید که تجهیزات ارتش اسرائیل در سال ۲۰۱۲، متحمل خسارت‌هایی به ارزش ۱۴ میلیون دلار شده است و بر اساس آمار، این خسارت در سال جاری بسیار بیشتر خواهد بود.
روزنامه هاآرتص روز یکشنبه گزارش داد که براساس آمار منتشر شده توسط ارتش اسرائیل، ۵۵ تسلیحات نظامی و قطعاتی از تسلیحات در سال جاری دزدیده شده است. براساس این گزارش، اداره فن‌آوری و تدارکات در سال ۲۰۱۲ گفت که تجهیزات ارتش اسرائیل به ارزش ۱۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ دزدیده شده است. براساس پیش‌بینی‌ها و آمار و ارقام، این رقم در سال جاری ممکن است بسیار بیشتر باشد. هاآرتص می‌نویسد: «این خسارت‌ها بیشتر از آن جهت بد است که این تجهیزات سرقت شده، اکثرا در دست جنایتکاران است.» براساس گزارش ارتش اسرائیل، دزدان چند موشک ضد تانک از نوع جیل را از پایگاهی در شمال مناطق فلسطین اشغالی دزدیده‌اند و هزاران گلوله نیز از یک زرادخانه در نبی موسی، واقع در صحرای جودین در سال جاری دزدیده شده است. این گزارش خاطرنشان کرد که سرقت از پایگاه به نحو فزاینده‌ای افزایش یافته است. هاآرتص در ادامه می‌افزاید که دزدان، تجهیزات، مهمات، آهن و حتی وسایل نقلیه دزدیده‌اند. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل، گفت که این سرقت‌ها با همکاری سربازان در حال خدمت در این پایگاه‌ها انجام می‌شود و هدف آن‌ها، نیز فروش این تجهیزات است. در سال ۲۰۱۱، اداره فن‌آوری و تدارکات، به دلیل منعکس کردن همه خسارات مربوط به اسلحه و تجهیزات نظامی، مقصر شناخته شد. ارتش اسرائیل، همچنین در سال ۲۰۰۷، حدود ۹۵ تسلیحات به ارزش ۴۲ میلیون دلار از دست داد.