برخی شخصیت های وابسته به مخالفان بحرینی ضمن تاکید بر بی فایده بودن اقدامات امنیتی آل خلیفه به دلایل حمایت های برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و غربی از رژیم بحرین اشاره کردند.به نقل از روزنامه الوسط، جمیل کاظم گفت: نشانه هایی درباره جدی بودن رژیم بحرین در گفتگوها وجود ندارد. عضو جمعیت الوفاق بحرین افزود: مهلتی که رژیم و همپیمانان آن برای بازگشت به گفتگوها در سوم دسامبر(13 آذرماه) تعیین کرده اند تغییری در موضع ما ایجاد نمی کند و بازگشت ما به گفتگوها به تاریخ خاصی مربوط نمی شود بلکه به تغییرات واقعی بستگی دارد. کاظم تاکید کرد: اقدامات امنیتی،رسانه ای و سیاسی رژیم علیه مردم و مخالفان ادامه دارد و باید شرایط برای شروع گفتگوی ملی تغییر کند زیرا شرایط کنونی نشان دهنده عدم تغییر خاص در موضع رژیم است. وی بیان کرد: رژیم خود را از گفتگو بی نیاز می بیند و بر این باور است که اقدامات امنیتی کفایت می کند اما به نظر ما این عملکرد کشور را ویران می کند. کاظم گفت: شکست گزینه امنیتی نه تنها در بحران فعلی بلکه از دهه هفتاد قرن گذشته ثابت شده است و این اقدامات نمی تواند خواسته های ملت را سرکوب کند.ادامه این سیاست از سوی رژیم نشان دهنده توهم آن است. عضو الوفاق با اشاره به تاثیرات حوادث منطقه ای بر بحرین افزود: این حوادث در نهایت به نفع ملت هاست. از سوی دیگر منیره فخرو یکی از اعضای جمعیت وعد بحرین گفت: برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس نگران گسترش دامنه اصلاحات به کشورهای خود هستند از همین رو به رژیم بحرین از نظر امنیتی و مالی کمک می کنند. وی افزود: کشورهای غربی که در راس آنها آمریکا،انگلیس و اتحادیه اروپا قرار دارند از لحن خود درباره ضرورت اصلاحات در بحرین کاسته اند و این به سبب روابط تجاری آنها با کشورهای حوزه خلیج فارس است. عضو جمعیت وعد بحرین تاکید کرد: شکست راهکارهای امنیتی به اثبات رسیده است و راهکار بحران در بحرین سیاسی است. وی افزود: مخالفان به تلاش های مسالمت آمیز خود ادامه می دهند و با سازمان های خارجی حقوق بشری در ارتباط دائم هستند وبه هراندازه که تحرکات مسالمت آمیز بیشتر شود همسویی با انقلاب بحرین بیشتر خواهد شد. فخرو بیان کرد: سازمان های بین المللی بزرگ حقوق بشری از اقدامات مسالمت آمیز مخالفان حمایت می کنند.